protectia munci cluj

Protectia muncii in Romania

Protectia muncii are drept scop asigurarea celor mai bune conditii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

În România măsurile de protecția muncii sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 - Legea securității și sănătății în muncă si a normelor de aplicare a acesteia, norme de protecția muncii și instrucțiuni specifice de securitate și sănătate în muncă.

Normativele care reglementeaza masurile de protectia muncii sunt:
Ø Constitutia Romaniei;
Ø Codul Muncii;
Ø Legea Protectiei Muncii nr. 319 / 2006;
Ø Norme generale de protectia muncii;
Ø Norme specifice de protectie a muncii;

Scopul protecţiei muncii este de a reduce probabilitatea afectării sau îmbolnăvirii angajatului cu crearea în acelaşi timp a condiţiilor confortabile de muncă la o productivitate maximală a acesteia.

Securitatea muncii în activitatea de producţie se asigură pe următoarele căi:
• instruirea în materie de protecţia muncii a tuturor angajaţilor şi a altor persoane la toate nivelurile de educaţie şi pregătire profesională;
• instructarea prealabilă şi periodică a tuturor angajaţilor;
• pregătirea specială angajaţilor care deservesc maşini, mecanisme şi utilaje faţă de care sînt înaintate cerinţe sporite de securitate;
• verificarea periodică a cunoştinţelor personalului tehnic ingineresc a materiei în protecţia muncii (minimum o dată în trei luni).