managementul deseurilor cluj

Despre activitatea de gestiunea deseurilor. Servicii managementul si gestiunea deseurilor in Cluj

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la gestionarea privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile.

Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora.

În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei.

Legea 211/2011 se aplica oricarei societati comerciale, indiferent de domeniul de activitate (birou, servicii, producție etc), sau numărul de angajați.

Firma are obligatia de a numi o persoana responsabilă cu gestiunea deșeurilor conform articolului 22 din Legea 211/2011

 

Producatorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri:
• hârtie, metal, plastic și sticla

 

Iată ce prevede HG 621/2005:
• operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze consumatorii asupra sistemului de depozitare și asupra sistemului de colectare selectivă a ambalajelor reutilizabile
• operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere
• operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare
• operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje
• operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, au obligația să asigure posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, gratuit.

 

Obligațiile generatorilor de deșeuri:
Colectarea separată a fiecărui tip de deșeu generat în recipienti etichetați, cu codul deșeului. Interzicerea amestecării deșeurilor periculoase
• Desemnarea unei persoane care sa fi absolvit cursuri de specializare-responsabil cu gestiunea deșeurilor sau -
• Deținerea unei fișe de caracterizare a deșeului – pentru deșeuri periculoase
• Art. 23 Producătorul sau deținătorul care transfera deșeuri nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă
• Etichetarea deșeurilor periculoase art. 28/211/2011
• Încadrarea și colectarea separată a fiecărui tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor
• Obligativitatea raportării anuale la APM local evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 in format tiparit si in format electronic.

 

Gestionarea bateriilor și a acumulatorilor uzați Legea care se aplică în acest caz este HG 1132/2008 și aceasta prevede următoarele lucruri:
• distribuitorii de baterii și acumulatori au obligația legală de a prelua în mod gratuit bateriile și acumulatorii uzați aduși în punctele de colectare de către consumatori, și de a le preda ulterior către un sistem organizat;
• distribuitorilor le revine obligația de a informa în mod vizibil utilizatorii finali cu privire la posibilitatea de a se debarasa de deșeurile de baterii și acumulatori portabili la punctele de vânzare a acestora, în mod gratuit și fără a fi condiționați de achiziționarea unei baterii sau acumulator nou;
• bateriile și acumulatorii portabili uzați sunt acceptați în punctul de vânzare de la toată populația, pe toată perioada programului de lucru și indiferent de producătorul original al bateriilor. Legea prevede ca operatorii economici care nu își îndeplinesc în mod individual obligațiile de gestionare a deșeurilor reciclabile să realizeze acest lucru prin transferul de responsabilitate către un operator autorizat.

 

Evidențe ce trebuie păstrate:
• evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, conform HG 856/2002 – trebuie păstrată cel puțin 3 ani (se transmite anual Agenției Județene pentru Protecția Mediului-care va păstra datele minim 5 ani)
• buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate
• evidența cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, valorificare, eliminare, conform HG 856/2002 –pentru asigurarea trasabilității.

 

Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor Legea 211/2011 la Art. 22 stipulează următoarele:
• Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
• Operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport au obligația să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;
• Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane;

 

În concluzie, orice operator economic, are cel putin următoarele obligații:
• Să clasifice deșeurile conform catalogului european de deșeuri;
• Să eticheteze deșeurile periculoase;
• Să desemneze o persoană din randul angajaților proprii, sau să delege o terță persoană care să preia responsabilitatea evidenței gestiunii deșeurilor;
• Să raporteze anual evidența gestiunii deșeurilor către Agenția pentru Protecția Mediului;
• Să colecteze selectiv, pe fiecare tip de deșeu, cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

 

Ce urmărește Garda de Mediu în activitățile de control tematic?
Principalele aspecte pe care Comisarii le au în vedere în timpul unui control tematic sunt:
• existența unui contract de colectare selectivă a deșeurilor în vigoare cu un operator autorizat conform legii, pe unul sau mai multe fluxuri;
• documente cu privire la predarea deșeurilor, documente financiar contabile, formular de încarcare – descărcare (Anexa 3 sau 2)
• asigurarea evidenței deșeurilor generate și gestionate conform HG 856/2002 și Legea 211/2011;
• transmiterea raportărilor anuale către autoritatea de mediu competentă;
• dovezi de reciclare, procese verbale, note de cântar sau orice alte documente furnizate de prestatorii de servicii de colectare selectivă prin care să demonstrați că deșeurile generate sunt gestionate conform obligațiilor stipulate în Legea 211/2011.

 

Activitatea noastra cu privire la managementul si gestiunea deseurilor in Cluj consta in:
• Întocmirea Registrului de Evidența a Gestiunii Deșeurilor;
• Asigurăm Responsabil pe gestiunea deșeurilor conform obligațiilor din Legea 211 / 2011;
• Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului pentru: deșeuri, ambalaje, substanțe toxice și periculoase, uleiuri uzate, anvelope uzate, baterii, etc.;
• Raportări ambalaje către Administrația Fondului pentru Mediu;
• Raportări în SIM (Sistemul Integrat de Mediu);
• Completarea anexei 2 sau anexei 3 – incarcare descarcare deseuri

 

Pentru o oferta personalizată, detalii şi informaţii suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteţi contacta telefonic la 0740-518-115 sau, pe email, la contact @ protectia -muncii-cluj.ro.

  • Admin
  • Februarie 25, 2019