rsvti cluj

De ce este important instructajul la locul de muncă?

În calitate de angajator aveţi obligaţia de a va instrui angajaţii din punct de vedere al protecţiei muncii. Instructajul la locul de muncă este nu doar obligatoriu, ci şi extrem de important, motiv pentru care acestuia trebuie să i se acorde interes sporit.

Să aflăm, aşadar, de ce este important instructajul angajaţilor şi serviciile de protecţia muncii:

• Informează salariatul cu privire la drepturile şi obligaţiile ce-i revin din punct de vedere al protecţiei muncii, ce se înţelege prin accident de muncă, care sunt măsurile de prim-ajutor ce se pot acordă unui accidentat;

• Contribuie la însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă;

• Are că scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de prevenire specifice locului de muncă;

• Aduce angajaţilor informaţii detaliate despre caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă;

• Informează cu privire la condiţiile care determina sau favorizează producerea accidentelor, avariilor tehnologice, incendiilor şi/sau exploziilor specifice locului de muncă, precum informaţii utile legate de măsurile de prevenire a acestora;

• Reduce probabilitatea afectării sau îmbolnăvirii angajatului cu crearea în acelaşi timp a condiţiilor confortabile de muncă la o productivitate maximală a acesteia.

Instructajul angajaţilor se poate face doar de o persoană autorizată în acest sens, de un specialist în securitate şi sănătate în muncă. După instruire, salariaţii sunt testaţi pentru a li se evalua gradul de asimilare a cunoştinţelor.

Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, dar nu va fi mai mică de 8 ore iar instructajul periodic nu va fi mai scurt de 2 ore.

Servicii de protecţia muncii Cluj

Asigurăm servicii de protecţia muncii / SSM în Cluj şi va invităm să vizualizaţi online oferta noastră. Pentru o oferta personalizată, detalii şi informaţii suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteţi contacta telefonic la 0740-518-115 sau, pe email, la contact @ protectia -muncii-cluj.ro.

  • Admin
  • Februarie 15, 2017