protectia munci cluj

Instruire periodică SSM si PSI

Realizăm servicii de instruire periodică a salariaţilor pentru situaţii de urgenţă (PSI) cât şi pentru sănătatea şi securitatea în muncă (SSM)

Locul instructajului poate fi un birou, un atelier sau chiar un şantier – important este că cei care se prezintă să acordă atenţie – şi cel care ţine instructajul să se gândească din timp ce vrea să spună. Noi avem experienţă necesară pentru instructaje SSM şi PSI bine organizate şi corect efectuate.

 

Tematica de instruire generala poate sa cuprinda:

1.1.Instructiuni proprii generale despre societate

1.2. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca art.5,10,11, 16,18-28,30-44,53

1.3. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006(HG 1425),art.2,74-107

1.4. H.G.1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca,art.4-5,10-14, anexele 1 si 2 si HG 955/2010

1.5. H.G.1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pt. utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă,art.1,5-13,19-20,anexele 2,3

1.6. Hotărâre nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,art.1,4,9-18 si anexa

1.7. Hotărâre nr. 971 din 26/07/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, art.1,5,9-12,anexele 1-9

1.8. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,art.1-10,14-16, Normă metod. din 16/02/2006 de aplicare art.1-12, 40-44

1.9. Hotărâre nr. 493 din 12/04/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, art.1-33
1.10. Ordonanţă de urgenţă nr. 96 din 14/10/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,art.1-31,anelele 1 si 2

1.11. Ordin nr. 753 din 16/10/2006 privind protecţia tinerilor în muncă,art.1-15 si anexa

1.12. Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, art.1-3,8-15,anexele 1 si 2

2.1. Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii asupra angajatului si familiei sale,din punct de vedere al sanatatii, situatiei materiale si al raspunderii penale

2.2. Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatatea muncii asupra angajatorului din punct de vedere material, financiar si penal

3.1. Riscuri de producere a accidentelor de munca:

-factori de risc mecanici, electrici, chimici, suprasolicitare fizica, suprasolicitare psihica

-masuri de prevenire,eliminare,evitare si reducere a riscurilor

3.2. Riscuri de imbolnavire profesionala

4.1. Lantul supravietuirii si resuscitarea cardio-respiratorie

4.2. Primul ajutor in caz de fracturi,taieturi,intepaturi si hemoragii

4.3. Primul ajutor in caz de electrocutare

4.4. Primul ajutor in caz de asfixiere si arsuri

Pentru detalii, informaţii, întrebări şi răspunsuri legate de serviciile noastre de instruire periodică a salariatiilor pentru PSI şi SSM, ne puteţi contacta.

Telefon: 0740-518-115

Email: contact@ protecti a-muncii -cluj.ro