protectia munci cluj

Evaluarea riscurilor profesionale

Evaluarea riscurilor reprezintă primul pas în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul companiei dumneavoastră, fiind un document obligatoriu fiecarei firme. In cazul unui accident de muncă, cauza care a produs evenimentul trebuie să se regaseasca printre riscurile identificate în evaluare.

 

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale la locurile de muncă îl constituie evaluarea riscurilor.

Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare.

 

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime posibile asupra organismului uman.
Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat.

Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja în standardele europene (CEI 812/85, respectiv EN 292-1/1991, EN 1050/96) şi stă la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practică. Astfel, SR EN 292-1/1996, preluat în România după standardul european amintit, în capitolul 6 precizează că „factorii ce trebuie luaţi în considerare la evaluarea riscului sunt probabilitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii şi gravitatea maximă previzibilă a leziunii sau afectării sănătăţii."

 

Va propunem servicii de identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. Evaluarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea muncii este realizată pentru toate categoriile de posturi cuprinse în organigramă unei companii.

Va stăm la dispoziţie pentru o oferta personalizată privind evaluarea riscurilor profesionale.