protectia munci cluj

Gestiunea deseurilor este obligatorie pentru orice societate publica sau privata

Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice. Gestionarea deseurilor reprezinta una dintre problemele importante cu care se confrunta Romania, in ceea ce priveste protectia mediului. Aceasta se refera la activitatile de colectare, transport, tratare, valorificare si eliminare a deseurilor. Responsabilitatea pentru activitatile de gestionare a deseurilor revine generatorilor acestora, conform principiului „poluatorul plateste” sau dupa caz, producatorilor, in conformitate cu principiul „responsabilitatea producatorului”

Potrivit statisticilor din Romania, tipurile de deseuri generate sunt clasificate, in mod formal, dupa cum urmeaza: deseuri municipale si asimilabile, deseuri de productie, deseuri generate din activitati medicale.

 

Activitatea de gestionare a deseurilor include urmatoarele operatiuni: colectarea, transportul, valorificarea, si eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora.

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

 

Telefon: 0740-518-115

Email: contact@ protecti a-muncii -cluj.ro